27 September

Comunicat de presa / Press release – 28 septembrie 2015

Comunicat de presă privind finalizarea Proiectului cu titlul “Sinaia 365”

Data publicării: 28 septembrie 2015

“Sinaia în 365 de ipostaze”

Centrul Cultural „Carmen Sylva” Sinaia, în parteneriat cu Primăria Sinaia, a realizat prin proiectul “Sinaia 365” un album fotografic, dublat de un site web, care au ca scop promovarea identității culturale a orașului Sinaia. Mesajul cheie al proiectului este: “Sinaia în 365 de ipostaze”. Albumul va fi lansat miercuri, 30 septembrie, începând cu ora 17.00 la Centrul Cultural Carmen Sylva.

Albumul Sinaia 365 este un produs actual și modern de promovare a patrimoniului şi a culturii locale, complex şi de impact. Prin intermediul fotografiilor de cea mai bună calitate, albumul încearcă să realizeze o incursiune în viaţa culturală, istorică și cotidiană a oraşului. Elementul inedit al proiectului va fi reprezentat de cele patru anotimpuri, sub lentila cărora atutorul fotografiilor a privit Sinaia.

Evenimentele cu un puternic caracter temporal (Paştele, Crăciunul etc.), clădirile de patrimoniu și  monumentele naturale, toate acestea sunt surprinse în patru stadii diferite și toate întregesc o perspectivă ciclică, unică şi cuprinzătoare, între coperțile albumului Sinaia 365.

Prin intermediul acestui album s-a subliniat faptul că, dincolo de patrimoniul imaterial și natural al zonei, Sinaia este un muzeu de arhitectură, de secol XIX şi XX, în aer liber.

Cele 1500 de albume vor fi distribuite către instituțiile de cultură locale și regionale, orașele înfrățite cu Sinaia, delegațiile oficiale care vor vizita orașul, dar și inițiatorilor și colaboratorilor implicați în realizarea acestui album.

Începând cu 30 septembrie, data de lansare a proiectului, albumul Sinaia 365 va putea fi vizualizat și pe website dedicat:  www.sinaia365 și https://www.facebook.com/sinaia365

Prin realizarea albumului Sinaia365 și a portalului web, toți cei interesați de bogăția, diversitatea și unicitatea culturală a acestei zone vor avea la dispoziție un instrument potrivit pentru a o cunoaște în profunzime.

  • Durata de implementare a proiectului: 4 luni în perioada 01.06.2015-30.09.2015
  • Locul de implementare al proiectului: România, Prahova, Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia
  • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 65.104,50 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 65.104,50 lei, unde 55.338,83 (85%) reprezintă Grant SEE, iar suma de 765,67 (15%) cofinanțare din bugetul național.
  • Operatorul de Program: Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului
  • Programul din care este finanțat proiectul: PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
  • Numele și detaliile de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informații despre proiect: Mădălina Roșu – Responsabil informare și publicitate, telefon 0727.739.032, email: pr@culturasinaia.ro

 

Press release with regard to the Project Completion”Sinaia 365”

Publishing Date: September,28th, 2015

„Sinaia –snapshots -365 days a year”

”Carmen Sylva” Sinaia Cultural Center –in partnership with Sinaia Town Hall created, by the project ‚Sinaia 365 days a year’,a photo album which, coupled with a website, is intended to promote the cultural identity of Sinaia town.

The key message of the project is „Sinaia in 365 snapshots”.The album will be released on Wednesday,the 30th of September, starting 5 pm at ”Carmen Sylva” Cultural Center.

The  album Sinaia 365 is a current and modern product, complex and with advertising awarness, promoting local heritage and culture.

Through best quality photos, the album is trying to accomplish  a daily pleasure trip into  the   cultural  and historical life of Sinaia town.

The  original ,unique element of the project is represented by the four seasons, under the lens of the  photographer who examined Sinaia.

Events with a strong temporal effect (Easter,Christmas),heritage buildings,natural monuments,all of these are captured  in four different stages and all of them complete a cyclic perspective ,unique and comprehensive,between the covers of the album ‚”Sinaia 365”.

The  album  emphasizes the idea that, beyond the intangible heritage of the area ,Sinaia is an outdoor  museum of architecture,of XIX –XX century.

The 1500 albums will be distributed to local and regional cultural institutions, twin cities, official delegations who will be visiting the town as well as to the authors and contributors involved in the making of this album.

Starting with the 30th of  September, release date of the project, the album  can  be visualized on a its own website www.sinaia365.ro

Through the making of the album  and the portal ,all those intersted   in the  cultural  richness,diversity and uniqueness of  this area will have available an appropriate instrument to get to know  this area  in depth.

The duration of project implementation: 4 months 1.06.2015-30.09.2015

The place of implementation: Romania,Prahova, ”Carmen Sylva ”Cultural Center ,Sinaia.

The total amount of  financing  contract   is 65.104,50 lei, of which the eligible project value is 65.104,50 lei where 55.338,83(85%) is Grant SEE, and the amount of 9.765,67(15%) co-financing from  the state budget.

Operator Programme: Ministery of Culture –Management Unit of the Project

The Programme which financed the project: PA17/RO 13 ‚Promoting diversity in culture and art within  European Cultural Heritage, funded through Financial Mechanism SEE 2009-2014.

The name and details of the contact person who can offer more information about the project: -Madalina Rosu-Responsible for information and publicity, email pr@culturasinia.ro